БЪЛГАРИЯ

Европейско финансиране

За да получите информация за възможностите за финансиране на бизнеса, изтеглете брошурата по-долу:

Брошура Възможности за финансиране на МСП

За други въпроси:

Еnterprise Europe Network

Българска търговско-промишлена палата

Тел: +359 2/ 8117 515

Е-mail: een@bcci.bg