БЪЛГАРИЯ

Европейско финансиране

Информация относно европейските програми за финансиране на национално ниво:

Единен информационен портал за европейските структурни и инвестиционни фондове

Информация относно централизираните европейските програми за финансиране на бизнеса:

Покани за проектни предложения по линия на COSME – програмата на ЕС за конкурентоспособност на малките и средните предприятия (МСП).

Покани за проектни предложения по линия на Horizon Europe – програмата на ЕС за научни изследвания и иновации.

Други полезни връзки:

Open Research Europe — платформа за публикуване на научни изследвания, която ще бъде достъпна за всеки. Посредством тази платформа ще се представят резултатите от научните изследвания, финансирани по програмата на ЕС за научни изследвания и иновации за периода 2021—2027 г. „Хоризонт Европа“, както и по предшестващата я програма „Хоризонт 2020“.

Еразъм за млади предприемачи – програма за трансграничен обмен, която дава възможност на млади предприемачи да се учат от предприемачи с опит, управляващи малък бизнес в други страни.

Европейска платформа за сътрудничество на клъстери – портал за предоставяне на информация и подпомагане на клъстери(организации и членове), с цел да подобряване тяхното функциониране и конкурентоспособност чрез стимулиране на транснационално сътрудничество, участие в проекти и обучения.

Други отворени покани за кандидастване в търгове и проекти на страница на Европейската комисия

За да зададете други въпроси и за да получите лична консултация, свържете се с:

Еnterprise Europe Network

Българска търговско-промишлена палата

Тел: +359 2/ 8117 515/525/505

Е-mail: een@bcci.bg