БЪЛГАРИЯ

Иновации

Каква подкрепа предлагаме за иновативни фирми?

• Консултации и подкрепа за иновативни МСП относно програмите за финансиране на научни изследвания и иновации
• С нашите практични, персонализирани съвети ще бъдете уверени да излезете на международния пазар, защитавайки своите идеи и активи, докато Вашият бизнес расте
• Нашите експерти ще Ви помогнат да комерсиализирате Вашата иновация по-бързо
• Оценка на иновационен капацитет чрез инструмента IMP3rove

IMP3rove е холистичен метод, който задълбочено изучава иновационната стратегия и визия на фирмата, иновационната култура, жизнения цикъл на иновациите и основните фактори, касаещи тяхното по- добро управление. Методът е разработен от A.T. Kearney и Европейската комисия и е в съответствие с Европейските стандарти за управляние на иновациите: CEN/TS 16 555-1 и CWA 15899.

Оценява се начина на управление на иновациите в петте им измерения:

 • Иновационна стратегия
 • Иновационна култура
 • Жизнен цикъл на иновациите
 • Основополагащи фактори
 • Иновационни резултати (финансовото измерение от внедрените иновации)

На база на получените от клиента отговори на 47 въпроса системата генерира доклад, който позволява на фирмата да види силните и слабите си страни, сравнявайки я с шампионите по растеж (най-добре представящите се фирми от сравнителния клас). В момента базата данни IMP3rove е най-голямата бенчмаркинг база данни с данни фирми от всички сектори и над 30 държави.

След генериране на доклада сертифициран експерт от БТПП изготвя препоръки за конкретни мерки, които фирмата да предприеме, с цел да подобри иновационния си мениджмънт и всички свързани дейности (управление на човешките ресурси, управление на иновационни проекти, повишаване на приходите от иновации и др.).

Ползите за фирмите са:

 • Оценката ще Ви позволи да видите силните и слабите си страни и да се сравните с най-добрите фирми във Вашия сектор на световно ниво ;
 • Ще получите препоръки по отношение на възможностите за по-добро управление и стимулиране развитието на иновации;
 • Ще разберете как управлението на иновациите влияе на растежа им;
 • Ще получите сертификат от академията IMP3rove;
 • Оценката ще бъде с добавена стойност за репутацията на Вашата фирма;
 • Извършеният одит с IMP3rove е предимство при кандидатстване по Инструмента за МСП по програма Хоризонт 2020;

 

Експерт от БТПП извършва оценката безплатно на ограничен брой МСП с иновационна дейност, желание за растеж, персонал от 10 до 250 служители и минимум 3-годишна история.