БЪЛГАРИЯ

Достъп до всички оферти

Регистрация на клиенти

Вход за потребители

 

EEN към БТПП спазва Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Данните, които попълвате при регистрация може да бъдат споделени с трети лица, с отчетна цел. Преди да се регистрирате, моля да се запознаете с декларацията на БТПП за поверителност при събирането и обработката на Вашите лични данни:  http://www.bcci.bg/declaration-bg.html