БЪЛГАРИЯ

Технологично партньорство

ОФЕРТИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО

Бюлетин Технологичен трансфер, бр. 2, 2021
Бюлетин Технологичен трансфер, бр. 01,2021

Бюлетин Технологичен трансфер, бр. 12, 2020
Бюлетин Технологичен трансфер, бр. 11, 2020
Бюлетин Технологичен трансфер, бр. 10,2020
Бюлетин Технологичен трансфер, бр.09, 2020
Бюлетин Технологичен трансфер бр. 08, 2020
Бюлетин Технологичен трансфер бр. 07, 2020
Бюлетин Технологичен трансфер бр. 06, 2020
Бюлетин Технологичен трансфер, бр.05, 2020
Бюлетин Технологичен трансфер бр. 04, 2020
Бюлетин Технологичен трансфер бр. 03, 2020 
Бюлетин Технологичен трансфер бр. 02, 2020
Бюлетин Технологичен трансфер бр. 01, 2020

Бюлетин Технологичен трансфер бр. 12, 2019
Бюлетин Технологичен трансфер бр. 11, 2019
Бюлетин Технологичен трансфер бр. 10, 2019
Бюлетин Технологичен трансфер бр. 9, 2019
Бюлетин Технологичен трансфер бр. 8, 2019
Бюлетин Технологичен трансфер бр. 7, 2019
Бюлетин Технологичен трансфер бр. 6, 2019
Бюлетин Технологичен трансфер бр. 5, 2019
Бюлетин Технологичен трансфер бр. 4, 2019
Бюлетин Технологичен трансфер бр. 3, 2019
Бюлетин Технологичен трансфер бр. 2, 2019
Бюлетин Технологичен трансфер бр. 1, 2019
Бюлетин Технологичен трансфер бр. 23, 2018
Бюлетин Технологичен трансфер бр. 22, 2018
Бюлетин Технологичен трансфер бр. 12, 2018
Бюлетин Технологичен трансфер бр. 11,2017
Бюлетин Технологичен трансфер бр. 10, 2017
Бюлетин Технологичен трансфер бр. 9, 2017
Бюлетин Технологичен трансфер бр. 8, 2017
Бюлетин Технологичен трансфер бр. 7, 2017
Бюлетин Технологичен трансфер бр. 6, 2017
Бюлетин Технологичен трансфер бр. 5, 2017
Бюлетин Технологичен трансфер бр. 4, 2017
Бюлетин Технологичен трансфер бр. 3, 2017
Бюлетин Технологичен трансфер бр. 2, 2017
Бюлетин Технологичен трансфер бр. 1, 2017