БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Поредно попълнение в рубриката „Успешни истории“ на Enterprise Europe Network към БТПП

8 months

Ново партньорство обединява български и турски университети в разработването на  пилотна обучителна програма за управление на риска и дигитализиране на работните процесите в помощ на младите предприемачи

university

В началото на 2020г. колеги от Enterprise Europe Network от Търговската палата на Трабзон, Турция, се свързаха с екипа на мрежата към Българска търговско-промишлена палата с молба за съдействие в намирането на подходящ български партньор за техния клиент Техническия университет в Карадениз. Университетът целеше създаването на консорциум с цел кандидатстване по отворената по това време Покана за подаване на проектни предложения „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, KA205 – Стратегически партньорства за младежта“ по програма Еразъм + на Европейския съюз. Проектът, с който искаха да кандидатстват предвиждаше разработването на  пилотна обучителна програма за управление на риска и дигитализиране на работните процесите в помощ на младите предприемачи.

Експертите на Enterprise Europe Network към БТПП направиха обстойно проучване на програмите в Българските университети и определиха като най-подходящ партньор Висше училище по застраховане и финанси.  Мисията на университета е да подготвя висококвалифицирани специалисти с висше образование в областта на икономиката,  ангажирано е в прилагането на съвременни методи за теоретично и практическо обучение на студентите и тяхното адаптиране на практика, развива икономическата и финансова наука в съответствие с нуждите на съвременната практика и повишава конкурентоспособността на студентите си като дава приоритет на иновациите и съвместните изследвания с водещи университети и изследователски институти в Европа и по света.

ВУЗФ прие да се включи в инициативата на университета в Карадениз, след като се запозна с предложението им и проведе среща с екипа по кандидатстването. С това консорциумът беше затворен, а проектът подаден успешно. В резултат, проектното предложение беше удостоено с финансиране. Двата университета вече успешно си сътрудничат по създаването на новата обучителна програма. Дейностите по проекта се очаква да подготвят студентите, както и всички останали млади предприемачи да бъдат по-подготвени и самоуверени в това да правят успешен бизнес, независимо от наличието на криза, била тя финансова, екологична или политическа.

Ако и вие търсите нови международни партньори, не се колебайте да се свържете с Enterprise Europe Network към БТПП, e-mail: een@bcci.bg. Услугите на мрежата са безплатни за МСП!