БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

“Open to Export International Business Awards”

8 months

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив

Покана за участие в конкурса “Open to Export International Business Awards”
 

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив и Българска Търговско-Промишлена палата Ви информират за инициативата на Международната търговска камара и Световната търговска организация – ICC-WTO Small Business Champions., създадена, за да осигури платформа за големи компании и представителни органи – включително търговски камари – за разработване на проекти, които да помогнат на МСП за осъществяването на трансграничен бизнес.

 

В рамките на тази инициатива, Институтът за експорт и международна търговия стартира конкурса “” – една възможност за всички малки и средни предприятия (МСП ) да спечелят 5 000 щатски долара в брой за своите бизнес планове и да получат редица практически сведения и съвети относно износа на своите стоки.

 

За да участват в конкурса МСП е необходимо да:

1. Посетят уеб сайта “Open to export”

2. Попълнят плана за действие за износ до 10 август 2018 г. Изисква се регистрация.

3. 10 финалисти от всички МСП ще бъдат поканени да участват в международен панел от експерти на публичния форум на СТО през октомври в Женева, Швейцария. На фирмата победител ще бъде връчена паричната награда.

 

За информация: Stephen Lloyd, Тел.: +33 1 49 53 28 49, e-mail: stephen.lloyd@iccwbo.org 

 

При необходимост от съдействие за участие в конкурса, може да се свързвате с БТПП, дирекция „Международно сътрудничество и международни организации” на тел.: 02 8117 494, 8117 49 или e-mail: m.markova@bcci.bg.