БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

STARTUP EUROPE – Централизирана точка за стартъпи в Европа

11 months

Startup Europe e инициатива на Европейската Комисия, предприета в рамките на Единния дигитален пазар. Консорциумът по проекта е създал платформата, за да стимулира предприемачеството, да създаде свързаност, да информира младите фирми за промени в законодателството, подходящи събития и финансиране . Основните приоритети са:

-Свързване на хора и организации като наприер стартъпи, инвеститори, акселератори, жени предприемачи, корпоративни мрежи, университети и други.

-Свързване на местни стартъп системи чрез 5-те проекта: Digistart, ePlus Ecosystem, Startup Scaleup, Twist Digital and WELCOME , които са базирани в различни европейски градове.

-Подпомагане на стартъпите да навлязат на нови пазари и да намерят международни партньори

-Отпразнуване на предприемаческите успехи чрез: TechallstarsEuropioneeers и StartUp Europe Awards).

За достъп до Startup Europe, следвайте линка: http://startupeuropeclub.eu

За повече информация не се колебайте да се свържете с Enteprise Europe Network: een@bcci.bg