БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Информационен уебинар за МСП относно възможност финансиране на иновативни разработки

4 months

vortext project

Вторият информационен уебинар по проект VOJEXT*, по който БТПП е партньор, ще бъде проведен на 15 април,  четвъртък, от 15.30 ч.  Целта му е да запознае потенциални фирми- кандидати с най-важната информация за отворената покана  – допустими проекти, финансова подкрепа и менторска програма, срокове, необходими документи и процедура по кандидатстване. Работният език на събитието е английски, линк за регистрация може да бъде намерен тук.

Поканата ще финансира 5 проекта, които предлагат решения на едно от 5-те технологични предизвикателства, свързани с внедряване и приложение на разработената в рамките на проекта роботизирана ръка (кобот). Максималното финансиране, което може да спечели един проект, е до 100 000 евро. Срокът за подаване на предложенията е 30 април (18:00 ч. EET, българско време).  Всички необходими документи за кандидатстване може да намерите на следния линкhttps://vojext.eu/open-calls

Повече за проекта може да се прочете на официалния уебсайт https://vojext.eu/, на уебсайта на БТПП, както и в социалните мрежи/канали (FacebookTwitterLinkedIn и YouTube). В изброените информационни източници ще бъдат анонсирани и предстоящите покани за проекта, свързани с каскадно финансиране (разпределяне на средствата от „Хоризонт 2020“ на трети страни под формата на вторично отпусната безвъзмездна финансова помощ).

—————

Проект VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction) е с продължителност от 42 месеца и се изпълнява в рамките на програма „Хоризонт 2020”. Основната цел на проекта е  да насърчи МСП към по-бързо внедряване на иновативни технологични разработки в производствените процеси. За тази цел, партньорите по проекта ще разработят ново поколение от автономни и когнитивни (познавателни) роботи (т.нар. коботи), които се управляват и наблюдават от кибер-физична система, позволяваща ефективно планиране и контролиране на производствения процес.

За допълнителни въпроси: БТПП, Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“, тел.: 02 8117 556/553,  ел. поща: projects2@bcci.bg , projects3@bcci.bg