EEN BCCI Bulgaria | Еnterprise Europe Network - мрежа в подкрепа на бизнеса
БЪЛГАРИЯ

ЗА НАС

Enterprise Europe Network е най-голямата бизнес мрежа в света, създадена от Европейската комисия в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП) с международна ориентация. В Мрежата участват над 600 бизнес и изследователски организации от над 60 страни в Европа, Азия, Северна и Южна Америка. Експертите от Enterprise Europe Network подпомагат растежа на Вашия бизнес чрез:
    • • намиране на точните бизнес и проектни партньори чрез директен достъп до най-голямата база данни за бизнес коопериране в Европа и участие в бизнес мисии и B2Bсрещи;
    • • предоставяне на консултации и организиране на обучения относно европейско законодателство и стандарти, изисквания при навлизане на нови пазари, защита на интелектуалната собственост и възможности за финансиране
    • • осигуряване на подкрепа за ефективно управление и финансиране на иновациите в МСП. В България Enterprise Europe Network се представлява от консорциум от 12 организации,покриващи територията на страната.
   
Българска търговско-промишлена палата
София 1058, ул. Искър 9
Тел. 02/8117 505
02/8117 515
02/8117 525
E-mail: een@bcci.bg
EEN към БТПП обработва Вашите данни, спазвайки Декларация за поверителност