БЪЛГАРИЯ

СЪБИТИЯ

Възможност за български компании и клъстери да участват в безплатни двустранни бизнес срещи с покрити разходи!

1 year

Enterprise Europe Network към Българска търговско-промишлена палата Ви кани да участвате в безплатни двустранни бизнес срещи Innovat&Match 2019 в Болоня, Италия. Събитието ще се проведе от  5 до 7 юни и е подходящо за  клъстери, университети, изследователски центрове и компании в рамките на R2B – Research to Business 2019, изложение за индустриални изследвания. R2B2019 събира на едно място идеи и възможности за компании и хора, чийто растеж се ръководи от иновациите. Събитието предлага най-скорошните иновации и услуги в широк кръг от теми, в които ще се представят технологии и опит, които стимулират растежа и конкурентоспособността.

R2B е форум, който ще демонстрира решенията, които изкуственият интелект (AI) може да предложи на най-важните производствени системи и Innovat & Match 2019 ще бъде най-важният инструмент, който да свърже предлагането и търсенето на иновации в следните области:

 • Хранително-вкусовата промишленост (устойчиво и прецизно земеделие; качество, безопасност и проследимост в процесите, продуктите и храненето; валоризация на странични продукти и отпадъци – химия на биомасата в селскостопанския сектор)
 • Строителство и конструиране (иновации в строителството и управлението на културното наследство; енергийна ефективност и устойчивост на сградите; безопасност на сградите и инфраструктурата)
 • Енергетика и устойчиво развитие (нисковъглеродна икономика; устойчивост и екосистемни услуги; изменението на климата; „син растеж“)
 • Културни и творчески индустрии (усъвършенстване на дизайн и цифрови технологии; Fashion Valley – Дигитализация, устойчивост, продуктови иновации и организационни иновации и устойчивост за модната индустрия; мултимедия – Нови бизнес модели; технологии за цифрова култура; туризъм и възстановяване на градската среда)
 • Природни науки и здравеопазване (ново поколение биомедицински и протези; регенеративна и възстановителна медицина; фармацевтични и омикс технологии; технологии за здравословен, активен и независим живот)
 • Иновации в сектор услуги и големи данни (мащабна инфраструктура за големи данни за иновативни услуги; големи данни за промишлеността; промишленост 4.0; сервизни платформи за IOT; киберзащита; интелигентни ИТ услуги; логистика на стоки;
 • Мехатроника и транспорт (цифрови и модерни производства; автоматизация и роботика; ефективни, устойчиви и интелигентни двигатели; авангардни материали в производството на двигатели и мехатроника; авиация и авиокосмическа индустрия; морски сектор ; мобилност; флуидна мощност)

Защо да участвате?

 • по време на срещите се поставя основата за разработването на международни проекти
 • имате възможността да участвате в конференции, тематични семинари
 • да посетите изложбена площ, която показва нови технологии
 • изложението в подходящо място за черпене на иновативни идеи и нови преживявания
 • разбиране на новостите на пазара
 • участие в семинари, конференции и срещи
 • директен контакт
 • предварителен график, видимост на профила ви през интерактивната платформа

На 5 юни ще бъдат проведени срещи, посветени на италианските и европейските клъстери за насърчаване на клъстер (C2C) сътрудничество.

Другите B2B срещи, на 6 и 7 юни, ще бъдат отворени за участниците, свързани с индустрията, МСП, изследователи, клъстери и стартиращи предприятия с цел намиране на нови технологични партньори.

Участието в В2В срещите и посещението на изложението Research to Business е безплатно, след регистрация в платформата (краен срок 20 май) и наличие на запазени срещи.

Регистрацията се осъществява по следния начин:

 • Кликвате на уебсайта на събитието: https://innovatematch2019.b2match.io/home и избирате от полето вдясно Register
 • Моля, посочете контактни детайли и данни за фирмата/организацията и лицето, което ще участва в срещите. Въведете описание на фирмата, сферата на дейност и необходимите според вас фирмени детайли, които бихте желали да бъдат известни на останалите участници
 • В полето „Local Support Office“ посочете BG – Bulgarian Chamber of Commerce and Industry – Enterprise Europe Network
 • Преминете към втората стъпка на регистрацията, за да изберете b2b срещи

ВАЖНО! Ще бъдат отпуснати до 15 броя субсидии за подпомагане на участниците в В2В форума Innovat & Match 2019.

Как да кандидатствам?

Прочетете насоките ТУК

Регистрирайте се за събитието. Ще трябва да включите цялата необходима информация за кандидатстване в регистрацията на вашия профил.

Кандидатствайте преди 6 май 2019 г. (регистрацията да е извършена, съгласно насоките)

Срокове

Краен срок за кандидатстване за субсидия: 6 май 2019 г.

Избраните кандидати ще бъдат информирани до 13 май 2019 г.

Международна среща на клъстерите (C2C) в Болоня на 5 юни 2019г.

Срещата С2С дава възможност на всички участници да се запознаят с най-новото развитие на европейски клъстерни политики и да се подготвят за трансгранично практическо сътрудничество в клъстерите.

Програмата на срещата включва две интерактивни сесии с ключови изказвания, панелни дискусии и двустранни срещи по темите за иновации и сътрудничество на клъстерите.

Как да участвате?

Събитието е отворено за всички клъстери и клъстерни организации и е безплатно, при регистрация (задължително), тъй като броят на участниците е ограничен. Регистрационният формуляр за срещата на C2C е достъпен онлайн ТУК

ВАЖНО! Субсидии за пътуване и участие ще бъдат предоставяни и на клъстерите и клъстерните организации

На европейските клъстери (с изключение на италианските клъстери), които желаят да участват в събитието, се предоставят редица грантове за пътуване. Крайният срок за кандидатстване за безвъзмездни средства е 6 май 2019 г. Цялата информация за безвъзмездната помощ за пътуване (срокове, условия, инструкции за подбор) са достъпни в насоките за грант за пътуване C2C ТУК.

Как става създаването на профил?

 • Онлайн регистрация ( до 20 май)

Регистрирайте се онлайн и създайте свой собствен профил. В него можете да посочите какъв вид технология / продукт / опит, които предлагате, какъв вид сътрудничество търсите и какви идеи бихте искали да обсъдите с потенциалните партньори за сътрудничество. Всички профили за сътрудничество ще бъдат публикувани онлайн и ще бъдат достъпни за всички. Можете да промените профила си по всяко време.

Забележка: Колкото по-добро е качеството на профила ви, толкова повече искания за срещи ще получите. Вашето бизнес предложение е вашата визитна картичка, затова отделете няколко минути, за да създадете висококачествен и атрактивен профил (с повече информация)

 • Промотиране на публикувани профили

Всички публикувани профили ще бъдат широко популяризирани от организаторите на това събитие.

 • Избор на двустранни срещи (от 6-ти до 31-ви май)

Ще бъдете информирани по имейл, когато можете да започнете да резервирате двустранни срещи. Проверете кои профили са най-обещаващи. Интелигентните опции за търсене позволяват бързо идентифициране на най-подходящите профили на участници / фирми. В рамките на няколко минути трябва да можете да идентифицирате бъдещи потенциални бизнес партньори.

След като намерите най-обещаващите бизнес партньори, можете да ги изберете за двустранни срещи. Можете да добавите допълнителни срещи по всяко време, но имайте предвид, че резервациите се управляват на принципа “първият печели”. Можете да резервирате срещи, но можете да бъдете и резервирани и за двустранни разговори от други участници!

Вашият личен график на срещите

Няколко дни преди събитието ще получите личния си график за срещи (освен това можете постоянно да проверявате онлайн графика на срещите си). Този график на срещата дава информация за времето, номера на масата, на която ще се проведе срещата и с кого ще бъде тя.

Потвърдете участието си

В случай, че имате срещи, организаторът трябва да е сигурен, че ще присъствате на събитието. Затова моля потвърдете или отменете участието си, след като бъдете помолени да потвърдите.

В противен случай организаторът на събитието трябва да информира всички партньори за срещата, че срещите са / може да са несигурни. Това води до допълнителна работа и прави събитието по-малко надеждно.

За въпроси, помощ при регистрация или необходимост от допълнителна информация,
моля, свържете се с:

Enterprise Europe Network
Българска търговско-промишлена палата
Тел: +359 2/ 8117 505/515/525
Е-mail: een@bcci.bg
http://www.bcci.bg/