БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Първите покани в рамките на новата програма „Творческа Европа“ са публикувани

2 weeks

Horizon Europe

Първите покани в рамките на новата програма „Творческа Европа“ са публикувани и се очаква да бъдат отворени за кандидатстване съвсем скоро. Първата възможност е за проекти в областта на европейското сътрудничество. През новия период тя ще разполага с бюджет от над 60 милиона евро и се очаква да подкрепи проекти, включващи голямо разнообразие от участници, активни в различни културни и творчески сектори. Фокусът ще бъде върху европейското артистично сътрудничество и иновации по теми като ангажираност на публиката, социално сближаване, дигитализация, принос към европейската зелена сделка и специфични за сектора предизвикателства в музикалната сфера, архитектурата, културата и книжното дело. Кандидатите могат да избират между малки, средни или големи проекти в зависимост от размера на техния консорциум. Крайният срок за кандидатстване за публикуваната покана е в срок до 7 септември 2021г. Повече информация може да откриете ТУК.

Втората възможност е за проекти на европейски мрежи от културни и творчески организации с цел изграждане и надграждане на капацитета им за посрещане на общите предизвикателства, възпитаване на талантите, насърчаване на иновациите, просперитета, създаване на нови работни места и растеж като цяло. Тя е с предвиден бюджет от 27 милиона евро за периода 2021-2023 г. Крайният срок за кандидатстване е 26 август 2021 г. За повече информация, моля последвайте линка ТУК.

Третата възможност е с насоченост общоевропейски културни организации. С бюджет от 5,4 милиона евро за периода 2021-2023 г., тази сфера на програмата ще подкрепи различни културни организации. Публикуваната към момента възможност е за оркестри и предлага различни дейности, като възможности за обучение, професионализация и представяне на млади таланти. Крайният срок за кандидатстване е 26 август 2021г. За повече информация, моля последвайте линка ТУК.

За програмата

„Творческа Европа“ е основният инструмент за насърчаване на европейското културно и езиково многообразие, за опазване на културното наследство и за подпомагане на творческия и аудиовизуалния сектор. Програмата има за цел:

  • – да засили артистичното и културното сътрудничество на европейско ниво
  • – да насърчи конкурентоспособността, иновациите и устойчивостта на европейския аудиовизуален сектор
  • – да насърчи междусекторни иновационни и съвместни действия, включително подкрепа за медийна грамотност, независима и плуралистична медийна среда за новини

 

Предстояща конференция по повод стартирането на  програма „Творческа Европа“ 2021 – 2027

На 17-ти и 18-ти юни ще се проведе официална конференция на високо ниво по повод стартирането на новия етап на програмата. Събитието се организирана от Португалското председателство на Съвета на Европейския съюз, в сътрудничество с Европейската комисия. Събитието е хибридно (в Лисабон и стрийминг чрез платформата Zoom). Програмата може да откриете ТУК. Регистрацията се извършва от линка ТУК.

Enterprise Europe Network напомня на МСП за възможността да се възползват от безплатните консултации и достъп до информация относно актуални програми за финансиране, навлизане на нови пазари и намиране на точните международни партньори.