БЪЛГАРИЯ

СЪБИТИЯ

Участвайте в уебинар, посветен на възможност за кандидатстване в рамките на EU4BCC

2 months

 

Уважаеми дами и господа,

 

Българската търговско-промишлена палата, в сътрудничество с Европалати, има удоволствието да ви покани на уебинар, посветен на представянето на Поканата за подаване на проектни предложения в рамките на проекта EU4Business: Connecting Companies.

 

Събитието ще се проведе онлайн на 8 септември от 15.00ч. българско време.

 

Кратка информация за обявената покана:

 

  • Максималният прогнозен бюджет за проект е 60 000,00 евро
  • Кандидатстващите консорциуми трябва да се състоят от балансиран брой участници от ЕС и Източното партньорство (т.е. Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна) – организации в подкрепа на бизнеса с нестопанска цел.
  • Консорциумите следва да извършват B2B срещи или посещения на място на МСП или други организации в подкрепа на бизнеса.
  • Приоритетните секторите на поканата са: творчески индустрии, текстил, туризъм, винопроизводство.
  • Крайният срок за кандидатстване е 30 септември 2021г., 17:00 ч., брюкселско време.
  • Повече информация за Поканата е достъпна на уебсайта на EU4BCC.

 

За да извлечете най-голяма полза от това събитие, моля, прегледайте предварително условията на Поканата, за да имате възможността да зададете въпросите си на лекторите по време на уебинара.

Линк за регистрация е наличен в Програмата на събитието.

 

При необходимост от допълнителна информация, екипът на БТПП остава на Ваше разположение на адрес: een@bcci.bg или тел. 02/ 81 17 525/ 505.

 

Очакваме ви!