БЪЛГАРИЯ

СЪБИТИЯ

Частично покрити разходи за участие в двустранни бизнес срещи на изложението в сектор земеделие, селско стопанство и агротехнологии в Самсун, Турция

10 months

Enterprise Europe Network към Българска търговско-промишлена палата има удоволствието да Ви покани да участвате в двустранни бизнес срещи, които ще се проведат на 26 и 27 септември, 2019г. в Самсун, Турция, по време на изложението Samsun 5th Agriculture, Husbandry and Technology Exhibition 2019.

Изложението в Самсун, Турция е предназначено за компании, опериращи в  следните сектори и със следните продуктови категории:

 • Трактори и комбайни
 • Механизация и технологии в селското стопанство
 • Парникови технологии 
 • Лозарство и винарство
 • Технологии за водоснабдяване и напояване
 • Агрономство, торове, семена, разсад
 • Отглеждане на животни за разплод
 • Аквакултури
 • Животновъдство
 • Здраве на животните и ветеринарни услуги
 • Фармацевтични продукти за животни и свързаните с тях съоръжения/оборудване
 • Научни институти в сферата
 • Цветарство и свързаните с него технологии
 • Екологично земеделие
 • Арго информатика
 • Други съоръжения и услуги свързани със селско стопанство

Основните посетители на изложението са земеделските производители, инженери, мениджъри на селскостопански компании, кооперативните директори в областта на земеделието и чуждестранните инвеститори.

ВАЖНО: Разходите за двудневно настаняване в хотел и вътрешен трансфер (летище-хотел-изложбен център), на ограничен брой български компании (по един представител от фирма) ще бъдат поети от организаторите на изложението (TÜYAP). Участието в двустранните срещи е безплатно за фирмите, които развиват дейност в релевантните за събитието сектори. Транспортните разходи до и от Турция са за сметка на участващите компании.

За да се участвате, следва да се попълни регистрационната форма онлайн

Краен срок за регистрация: 19 септември 2019г.

Приложено може да се запознаете с програмата на събитието

Enterprise Europe Network към БТПП може да Ви окаже пълно съдействие относно организацията, регистрацията и посещението на изложението.

За допълнителна информация и съдействие, моля, свържете се с нас на посочените координати за връзка:

Европейски иновационен и информационен център

Българска търговско-промишлена палата

Тел: +359 2/ 8117 525 / 515/ 505/ 417

Е-mail: een@bcci.bg  

http://www.bcci.bg