БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

 Възможност за кандидастване в програма за трансфер на технологии

2 weeks

В рамките на проект DIH² София Тех Парк обяви втората покана за кандидатстване за безвъзмездно финансиране на консорциуми от малки и средни предприятия (МСП), по-големи компании и доставчици на технологии, които работят в областта на технологичния трансфер и производството. Компаниите могат да кандидатстват и за участие в Програмата за трансфер на технологии. Бенефициентите ще получат финансова подкрепа, обучение и други технически и бизнес услуги за осигуряване на бърза комерсиализация на техните решения.

Краен срок на кандидатстване: 30 Юни 2021 г., 17:00 ч (CEST)

Максимална безвъзмездна финансова помощ: до 248 000 евро

Кой може да кандидатства?

Консорциуми, съставени от производствени МСП (брой служители под 250 души, годишен оборот по-малък или равен на 50 милиона евро), по-големи компании (брой служители под 500 и оборот под 100 млн. евро) и технологични доставчици, които може да са МСП или по-големи компании.

Максимален брой участници в консорциум:

  1. 1 Малко средно предприятие (МСП) и 1 Технологичен доставчик;
  2. 1 Малко средно предприятие (МСП) и 2 Технологични доставчика;
  3. 2 Малки и средни предприятия (МСП) и 1 Технологичен доставчик.

Етапи на кандидатстване:

Първа фаза: консорциумите представят кратко предложение (short proposal), описващо експеримент за трансфер на технологии (TTE). Предложенията  се подават чрез платформата FundingBox. Те следва да имат минимум Ниво 5 на технологична готовност – Technology Readiness Level (TRL).

Втора фаза: одобрените консорциуми на първа фаза ще бъдат поканени от 01 август 2021 г. до 30 септември 2021 г. да подадат пълно проектно предложение (Full proposal).

Мрежата DIH² ще избере от втората фаза до 34 предложения от допустимите страни за участие в Jury Day. Всеки от поканените консорциуми ще получи мини-грант в размер на 3 500 евро. По време на журито от тези 34 ще бъдат избрани 15 като бенефициенти, които ще получат до 248 000 евро финансиране и първокласни услуги за трансфер на технологии.

За DIH²:

DIH² e мрежа от 26 Европейски Дигитални иновационни хъба (Digital Innovation Hubs (DIHs)). Mрежата е изградена на базата на проект по програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия. Целевата функция е мрежата да включва над 170 DIH до края на 2022 г.

София Тех Парк е партньор и бенефициент в проект DIH² чрез научните звена – Лаборатория по изкуствен интелект, Микронанолаб, Лаборатория по киберсигурност, Лаборатория „3D и бързо прототипиране“.

Крайната цел на DIH² е да създаде устойчива мрежа от хъбове, осигурена със средства и процедури, които подпомагат комерсиализацията и широкото внедряване на гъвкаво производство в МСП/Mid-Caps компании.

Ако сте МСП, по-голяма компания или доставчик на технологии в производствената сфера, или работите върху решения за автоматизиране в областта на роботиката за компании, кандидатствайте сега на адрес:

https://dih-squared-2nd-oc.fundingbox.com/

Краен срок за кандидатстване: 30 Юни 2021 г.

За повече информация и съдействие относно кандидатстването по втората покана, може да се обърнете към инж. Христина Бакърджиева, гл. експерт в дирекция „Иновационни проекти“, тел. +359 889 900 617, имейл: h.bakardzhieva@sofiatech.bg

Източник: София Тех Парк 

Ако имате въпроси или нужда от консултация, или търсите нови възможности за финансиране на Вашите иновативни идеи и проекти,  както и намиране на точните международни партньори, може да получите безплатна информация и съдействие от експертите на Enterprise Europe Network.