БЪЛГАРИЯ

НОВИНИ

Европейските дни на научните изследвания и иновациите ще се проведат на 23-24 юни 2021г.

2 months

постер на събитието Европейските дни на научните изследвания и иновациите

Европейските дни на научните изследвания и иновациите е ежегодно водещо събитие на Европейската комисия, което обединява политици, изследователи, предприемачи и широката общественост. В рамките на събитието се  обсъждат и формират бъдещето на научните изследвания и иновациите в Европа и извън нея.

Събитието ще се проведе онлайн на 23 и 24 юни 2021г., което позволява на всички заинтересовани страни да се включат.

Тази година бележи началото на Horizon Europe. Това е най-амбициозната програма за научни изследвания и иновации в ЕС досега и ще бъде решаващ момент за укрепване на нашето европейско изследователско пространство. Сътрудничеството в областта на научните изследвания и иновациите е от съществено значение за нашето възстановяване от пандемията, породена от COVID-19 и ще проправи пътя към по-зелено и по-цифрово бъдеще. Европейските дни на научните изследвания и иновациите представляват уникална възможност да се включите в дискусиите!

Събитието е свързано със сътрудничество – обединяване на хора и експерти от всички области за изграждане на едно по-светло бъдеще.

Регистрацията все още не е отворена. Може да се абонирате за получаването на информация, свързана с организацията и провеждането на събитието  от официалния сайт: https://research-innovation-days.ec.europa.eu/. Следете и сайта ни за още новини и актуализации по темата!