EEN BCCI Bulgaria | Предложения за бизнес партньорство-Enterprise Europe Network
БЪЛГАРИЯ

НАМЕРИ ПАРТНЬОР

Ние предоставяме персонализирана подкрепа, за да намерим точните международни партньори за Вашия бизнес. Enterprise Europe Network съдейства на фирмите да намерят подходящите бизнес партньори (дистрибутори, търговски представители и др.), партньори за технологичен трансфер или партньори за съвместно кандидатстване по европейските рамкови програми.
    • Един от основните инструменти на мрежата е поддържането на най-голямата
база данни за международно сътрудничество
    в света, която е публично достъпна и съдържа над 10 000 оферти. Нашите клиенти могат да публикуват свой собствен профил или да разгледат предложенията за сътрудничество на различни фирми, изследователски организации университети и други.
   
  • За достъп до базата данни натисни тук!