EEN BCCI Bulgaria | Оферти за международно партньорство от Enterprise Europe Network
БЪЛГАРИЯ

Достъп до всички оферти

Регистрация на клиенти

Вход за потребители

 

EEN към БТПП спазва Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Данните, които попълвате при регистрация може да бъдат споделени с трети лица, с отчетна цел. Преди да се регистрирате, моля да се запознаете с декларацията на БТПП за поверителност при събирането и обработката на Вашите лични данни:  http://www.bcci.bg/declaration-bg.html