EEN BCCI Bulgaria | Безплатни консултации за бизнеса
БЪЛГАРИЯ

КАК МОЖЕМ ДА ПОДПОМОГНЕМ ВАШИЯ БИЗНЕС?

  • Вземи съвет

    Как да излезете на нови пазари
  • Намери бизнес партньор

    Намерете Вашия партньр за бизне, проектно и технологично сътрудничество
  • Подкрепа за иновации

    Открийте как да превърнете Вашата иновативна идея в пазарен успех

КОИ СМЕ НИЕ

 
Enterprise Europe Network е сред основните инструменти на Европейската комисия насочени към стимулиране на растежа на европейският малък и среден бизнес. Мрежата е съставена от над 600 бизнес и изследователски организации от повече от 60 страни в Европа, Азия, Северна и Южна Америка, осигурявайки глобален обхват. Прилагаме най-добрата международна и национална експертиза по пътя на Вашите иновации към нови пазари. Koнсултациите, предоставяни от Мрежата Enterprise Europe Network за всяка конкретна фирма се определят на база индивидуален план за съдействие, който съдържа конкретни препоръки и набор от услуги, които целят цялостно подобряване на конкурентоспособността на фирмата. Услугите включват: съдействие при намиране на подходящи чуждестранни партньори, предоставяне на информация относно възможностите за европейско финансиране и необходимите стъпки при излизането на чуждестранни пазари, специализирани услуги за подобряване на иновационния капацитет на фирмите.